Güncel Haberler

Gayrimenkulde.Katma Değer Vergisi Kanunu Değişikliği

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.
Meclise sunulan Katma Değer Vergisi kanun tasarısında, gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli maddeler bulunuyor. Tasarı, müteahhit, kat karşılığı proje yapım işlerini, açık artırma yöntemiyle gayrimenkul satışlarını etkileyecek.

Katma Değer Vergisi KHK’sının gayrimenkul piyasasını etkileyen başlıkları şu şekilde;

– Tasarıyla, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiğini, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya iş yeri teslimi olduğunu öngören yeni bir uygulamaya geçilecek.

– Müzayede suretiyle yapılan satışlarda, müzayedeyi düzenleyenlerin icra daireleri, mahkeme satış memurlukları ve benzeri gibi mükellef olduğu kanunda yer alacak.

– Arsa karşılığı inşaat işlerinde, teslime konu olan arsa payı ile konut veya işyerlerinin bedelinin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerlerinin Vergi Usul Kanunu’ndaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarının esas alınacağına yönelik düzenleme yapılacak. Böylece, arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak.

Okuyucular, yazdıkları yorumlardan, her türlü hukuki zeminde yorum sahibi sıfatıyla sorumludur.

Bir cevap yazın