Bilgi Bankası

4 soruda emlak vergisi beyannamesi!

Taşınmaz mal satın alan kimseler emlak vergisi mükellefi oluyor. Vergi sorumluluğu, satın alımın gerçekleştiği tarihi takip eden sene başlıyor. Vergi için öncelikle emlak vergisi beyannamesi veriliyor. Peki, emlak vergisi beyannamesi nereye verilir? Emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Emlak vergisi beyannamesi verilmezse ne olur? 1. Bu yıl kimler emlak vergisi beyannamesi verecek? Emlak vergisi beyannamesi, satın alımın gerçekleştiği senenin […]

Bilgi Bankası

Hangi Tapular Haczedilemez?

Haciz, bir alacaklının alacağını tahsil edebilmek amacıyla borçlunun parasına ya da malına icra dairesince el konulması işlemidir. Diğer bir ifadeyle, haciz işleminde amaç borçlu kişinin borcunu karşılayacak tutardaki menkulüne, gayrimenkulüne  ya da üçüncü taraflardaki hak ve alacaklarına kısıtlama getirilmesidir. Hacizle ilgili hükümler, İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunu, hacizde takip edilmesi gereken adımları, haczedilebilir menkul, gayrimenkul […]

Bilgi Bankası

İnşaat Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Poje mi geliştirmek istiyor sunuz? Ya da 3 katlı apartman mı yapmak istiyor sunuz? İşe başlamadan önce size rehberlik etmesi açısından İnşaat maliyeti nasıl hesaplanır? sorusuna yanıt aradık. Kaba inşaat ve ince iş olmak üzere iki farklı maliyete sahip olan inşaat maliyet hesaplama kabaca nasıl yapılır? Her yönüyle inşaat maliyeti nasıl hesaplanır? İnşaat Maliyet bedelleri her […]

Bilgi Bankası

Hisseli tapu nedir? Hisseli tapunun satışı nasıl olur?

Bir gayrimenkulün ortaklarını gösteren tapu türüne hisseli tapu denir. Gayrimenkul sahiplerinin isimleri açık bir şekilde hisseli tapuda yazar ve gayrimenkulün kaç ortağı olduğu belirtilir. Hangi ortağın hangi bölüme sahip olduğu ise belirtilmez. Hisseli tapuda el birliği mülkiyeti ya da paylı mülkiyet söz konusu olabilir. El birliği mülkiyette ortakların belli paylara ayrılmış hissesi bulunmaz. Paylı mülkiyette […]

Bilgi Bankası

Kiralar Ne kadar olursa Bankaya yatırılır

Kira ödemelerinin gelir vergisi açısından banka aracılığı ile ödenmesi gerekiyor. Ancak belli bir sınırın altındaki mesken kira gelirleri için banka zorunluluğu bulunmuyor. Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf […]

Bilgi Bankası

Emlak vergisi nedir?

Taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergi türüne emlak vergisi denir. Mülk sahibi olan vatandaşlar, belediye tarafından tahsil edilen emlak vergisini her yıl düzenli olarak ödemek zorundadır. Emlak vergisini belediyeye müracaat ederek ödeyebileceğiniz gibi, belediyeye gitmeden E-Belediye sistemiyle ya da PTT aracılığı ile havale yaparak ödeyebilirsiniz. Vergi ödemesi, söz konusu vergi yılı içerisindeki minimum rayiç […]

Bilgi Bankası

Kredi skoru nasıl yükseltilir?

İyi bir kredi notu, finansal hedeflerinizde hayati bir önem taşır. Çünkü daha yüksek bir kredi skoru, daha az risk taşıdığınız anlamına gelir; ki bu borç veren ve finans desteği sağlayan banka ve kuruluşlar için iyi bir şeydir. Krediniz düştüğünde, bankalar sizi riskli müşteri olarak algılar ve size kredi vermek konusunda çekimser davranır. Kredi skoru yüksek […]

Bilgi Bankası

İskan Nedir?

İskan sözlük anlamıyla kişileri bir yere yerleştirme, yurtlandırma anlamına gelmektedir. Fakat emlak terimi olarak bakıldığında iskan farklı bir anlam taşır. Usulüne uygun ve ruhsatlı şekilde yapımına başlanan bir binanın, yine usulüne ve ruhsata uygun şekilde tamamlanmasının ardından, belediyelerinin İmar Müdürlüklerinin Yapı Kullanma İzni Birimleri tarafından verilen belgeye iskan belgesi denmektedir. Sonuç olarak en kısa şekliyle […]

Bilgi Bankası

İmar Uygulaması Nedir?

Yerleşim alanlarındaki tüm resmi ya da özel mülkiyete sahip yapıların sağlık, çevre ve plan gibi çeşitli kriterlere uygun bir şekilde imarının sağlanması amacıyla, belediyeler ve valilikler tarafından imar planlarının hazırlanmasına imar uygulaması adı verilir. İmar uygulaması 18. madde nedir? 3194 sayılı İmar Hukuku’nun 18. maddesine göre belediyeler; imar sınırları içinde yer alan yapılı ya da […]

Bilgi Bankası

İzale-I Şuyu Nedir?

İzale-i şüyu bir mal üzerinde ortak mülkiyete sahip olan paydaşların mallarının, payları oranında aynen bölüştürülmesi ya da mahkeme tarafından satılarak, satış bedelinin paydaşların payları oranında paylaştırılmasına denir. İzale-i şuyu davası Medeni Kanunun 628. Maddesine göre ortak bir malın tam olarak bölüştürülmesinin mümkün olmadığı hallerde, mahkeme tarafından satışa çıkarılarak satış bedelinin bölüştürülebileceği belirtilmiştir. İzale-i şüyu davalarındaki […]