Emlak Haberleri

Ortak Tapu nedir, Ortak Tapu Nasıl Yapılır?

Ortak tapu; bir gayrimenkulün birden fazla kişi üzerinde, belirli hisselerle kaydedilmesi işlemidir. Bu işlemde kredili ve kredisiz satışlarda farklılık oluşabilir.

Ortak Tapu

Birden fazla kişinin aynı oranda veya farklı oranlarda katkısıyla alınan gayrimenkulün, katkı oranları nispeitnde tapuya kaydedilmesi ile sahipliğin oluştuğu tapu şeklidir. Ortak tapuda kredili veya kredisiz satışlara göre uygulama faklılık gösterebilir.

Birden fazla kişinin, kredi kullanmadan peşin para ile aldığı bir gayrimenkulde ortak tapu yapılması, kişilerini gayrimenkulün alımında ortaya koyduğu para oranınca yüzde belirtmek suretiyle ortak tapu işlemi gerçekleştirilir. Kredili satışlarda ise durum biraz daha komplike bir hal almaktadır. İki veya daha fazla kişinin tamamının kredi kullanmak suretiyle gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği bir tapu durumunda, banka her bir kişi için kredi sorgulaması gerçekleştirir ve onay verir. Kullanılan kredilerde oran eşit olabileceği gibi farklı miktarlarda kredi kullanılmak suretiyle de gayrimenkul alınabilir. Bu durumda, tapu müdürlüğü tamamen tapu bankanın verilerini dikkate alarak hisselendirir ve ortak tapu işlemini gerçekleştirir.

Ortak tapuda, bazısının kredi kullanması, bazısının peşin ödeme yapması durumunda da duruma dikkat çekmek gerekir. İki kişinin bir gayrimenkul alımı yapması esnasında, ortaklardan birinin kredinin tamamını kullanacak olması, durumu ortak tapu dışına çıkarabilir. Çünkü, tapu müdürlüğü konut kredisi kullanan kişinin oranına dikkat ederek tapu işlemini gerçekleştirir. Burada sadece peşinat için verilen miktar, diğer kişi üzerinde oranlanarak hisse verilebilir. Diğer şartlarda ise, nakit ödeyen ile kredi kullanan kişi veya kişilerin ortaya koyduğu paranın eşit olması durumunda yine herkes için aynı hissede bir ortak tapu gerçekleştirilir.

Tapu işlemi için belgeler

Bir tapu işlemi tek kişi adına da olsa, birden fazla kişi için de olsa gerekli belgeler aynıdır. Gayrimenkulü alacak ortaklar, resim, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, alınacak olan gayrimenkul tapusu veya fotokopisi ve satıcı belgeleri ile tapu işlemi günü belgeleri tapu müdürlüğüne teslim eder.

Ortak tapudaki hissesinin satmak isteyen diğer hisse sahiplerinin onayı olmadan satamaz, hissesini devretme istediği taktirde diğerlerinin de onayını alması gerektiği gibi, tapudaki hisse devir esnasında diğer hisse sahiplerinin de tapuda satışa onay veriyor olması beklenir.

Okuyucular, yazdıkları yorumlardan, her türlü hukuki zeminde yorum sahibi sıfatıyla sorumludur.

Bir cevap yazın